Jorden er omgivet af mørkt stof
Mens almindeligt stof normalt rammer og stoppes af Jorden, passerer mørkt stof lige igennem. Men Jordens tyngdefelt afbøjer - eller rettere fokuserer - det mørke stof.
Allerede i 1990'erne forudsagde man at det måtte være sådan, men de seneste år har man også kunnet observere det, og har kunnet konstatere at der stråler mørkt stof i lange filamenter (hår) ud fra Jorden. De kommer ikke i nærheden af Jorden, men begynder først ca. 600.000km over Jordens overflade.

Se 'Earth Might Have Hairy Dark Matter' hos NASA