Observationer og modeldata der matcher
Det er lykkedes forskere at opstille en model, der nøje redegør for de observerede udsving i Jordens atmosfære/klima i hele den nuværende geologiske periode - Dvs. de sidste 3 mio.år.
Eftersom vores mere detaljerede viden om Jordens atmosfære primært stammer fra iskerne-boringer, har man ikke så meget viden om klimaet før de 3 mio. år. Men de sidste 3 mio år har været præget af 40.000 års cykler og 100.000 års is-cykler, hvor den nordlige halvkugle har været dækket af iskapper (istiderne).

Den nye model følger nøje de data man har og redegør fuldstændigt for de observationer man har af klodens temperatur, atmosfærens CO2 indhold, havniveau og isdække.
Den generelle tendens de sidste 3 mio. år har været en faldende temperatur, men med større og større temperaturudsving. Dermed er de stigende temperaturer i sig selv ikke noget bevis for en menneskelig påvirkning, men modellens CO2 indhold derimod viser at niveauet idag er højere end det har været før de sidste 3 mio. år, selvom tendensen ellers har været nedadgående CO2 indhold skriver Realclimate.org