Jorden

q Lørdag passerede den nyopdagede 100m store asteroide 2019 OK Jorden, i en afstand af kun 71.000!.
Det der ifølge AFP bekymrer forskere, er at selvom den er stor nok til at forårsage regional ødelæggelse, blev den først opdaget få dage før den passerede os - og hvis det er svært at gøre noget ved en kendt asteroide, er det næsten umuligt at reagere på en trussel på så kort tid. Med sine 100meter ville den ramme Jorden med en kraft der svarer til 20 Hiroshima A-bomber, og ville dermed have kunne udryddet en by. Men det ville næsten være lige så slemt hvis den ramte havet og dermed skabe en måske 100m høj tsunami, som ville kunne oversvømme ødelægge hele kystlinier
En støvet Supernova, som den der kan have eksploderet for 2,6 mio år siden Forskere fra Kansas University har identificeret et lag af jern-isotopen Fe60 i deponeringer på bunden af verdenshavene. Fe60 er en radioaktiv jern-isotop med en halveringstid på 2 mio år, som kun kan dannes naturligt i supernovaer og dermed er et sikkert tegn på en supernova i nabolaget. Og med den mængde og henfald de har fundet, har de dateret den til 2,6 mio år siden og placeret den i en afstand af ca 150 lysår fra Jorden. Fundet er publiceret i Nature

Normalt trænger kosmisk stråling og isotoper ikke ned på på Jordens overflade, men denne dose gjorde altså. Og med den nedre atmosfære fyldt med elektrisk ladede metal-ioner, kan der langt lettere opbygges elektriske ladninger i atmosfæren og dermed massive lyn-storme, som må have forårsaget vidtrækkende skovbrande over hele Jorden.

Denne hypotese understøttes af fund af et globalt kulstof-deponeringslag, i en dybde der svarer til et par millioner år siden, som man hidtil ikke har haft nogen forklaring på, men som Fe60 fundet og deres lyn-ild's hypotese forklarer, skriver forskerne på KU.edu

Det var iøvrigt i samme periode menneskets forfædre begyndte at rejse sig op fra at gå på alle fire til at gå på 2 ben. Og hvis skovene nedbrændte og i en lang tid blev erstattet af sletter, ville vores forfædre være langt bedre stillet oprejst, hvor man bedre kan orientere sig og nå blade på unge træer. Altså spekulerer KU forskerne på, at menneskets udvikling kan være accelereret af supernovaen for 2,6 mio år siden.

Samtidigt beroliger de med at en lignenede hændelse ikke vil gentage sig de næste mange millioner år, da den nærmeste supernova-kandidat idag er Betelgeuse 650 lysår herfra.
København under vand i år 2100 (Pressebillede fra den danske sci-fi film Queda)
Siden FN klimapanel i 2013 vurderede at verdenshavene ville stige op til 1meter i år 2100, er der sket mange nye ting: Methan er begyndt at boble op fra tundraen, indlandsisen forsvinder langt hurtigere end hidtil forudse og meget mere. En ny forskningsartikel i Proceedings of national sciences har ud fra de nyere observationer beregnet at vandet i år 2100 vil stige op til 2 meter!.
Dermed skriver forskerne at 178 mio.mennesker vil skulle flytte,men de har enda ikke taget hensyn til forøget nedbør og at der i 2100 vil være 12 mia. mennesker på Jorden. (Se også DR)Og eftersom det vil berøre flere danske havnebyer inklusive København, vil det også omfatte omkring ½-1 mio. danskere!
Men imens argumenterer politikerne ved valget, bare videre om fortsat vækst, som en flok paniske lemminger!.
Så for at få sat klimaet på dagsordenen, opfordrer 147 danske topforskere til civil ulydighed og i morgen 25 maj er der klimademonstrationer over hele landet, for at få sat klimaet på dagsordenen.
En lignenede eksplosion idag ville overstråle resten En lignenede eksplosion idag ville overstråle himlenaf himlen Isotoper henfalder ganske langsomt i et meget specifikt tempo og kan dermed bruges til at tidsfæste begivenheder, på samme måde som man bruger kulstof14 i arkæologien.
Så ved at studere isotopers henfald og sammenligne dem med astrofysiske modeller af stjernedannelser og dannelsen af tungere grundstoffer i stjerner og supernovaer, har 2 forskere i en artikel i Nature, vist at mange af de tungere grundstoffer i solsystemet, stammer fra en kollision mellem 2 neutronstjerner, kort før solsystemets dannelse.

De har beregnet at det må være sket indenfor en afstand af 1.000 lysår, ca 100.000år før Jorden blev til. Dermed stammer 0,2% af Jordens tungere metaller fra denne kollision - især guld, platin og uran. Dermed er der rester fra kollisionen i de fleste smykker!

Men også Iodine som er essentielt for liv, stammer fra kollisionen skriver Columbia University.
Og det er måske knap så godt, hvis en sjælden begivenhed som denne også er en forudsætning for liv andre steder...
Verdensbefolkningens udvikling fra år 1805 hvor vi rundede 1 mia,
3 danske forskere er de sidste dage kommet frem i pressen, med en bekymret udtalelse om klimaet og verdensbefolkningens udvikling,som får dem til at opfordre til at tage fat i problemet - måske med en et-barns politik som i Kina. Det har mødt massiv kritik fra politikere på begge sider af den politiske skala.

Vi har set masser af kurver over den globale temperatur, CO2, is osv. Men hvordan ser befolkningsudviklingen ud?
Ser man på UN's tal, har verdens befolkningsudviklingen forløbet som på figuren ovenfor (Kilder: worldometers og UN's tal).
Fra år 0 og frem til middelalderen var der kun 200-250mio. mennesker på Jorden. Ved industrialiserings begyndelse var der 1 mia., 2 mia i 1920 og i dag altså 8 mia. Verdensbefolkningen er altså 4-doblet på under 90 år!

Men udover at flere mennesker laver mere CO2 kræver de et større fødegrundlag, mere vand og mere energi. Så selvom vi reducerer vores individuelle CO2 aftryk med vindenergi og bønnebøffer, vil vores samlede klima-aftryk altså blive ved at vokse. Konklusionen er altså at vi ikke kan vende udviklingen uden også at dæmpe befolkningsudviklingen. "Det er et af de væsentligste problemer" siger Jørgen E Andersen fra AUC

I takt med udviklingen vil der også kommer stadigt flere og større katastrofer og krige, når det især er fattige og udsatte der kommer til. Det har UN derfor sat sig 17 mål for at ændre , men der sker for lidt. Og det er dét, der er forskernes pointe!