Beredskabsstyrelsen har publiceret deres nye risikobillede af hvilke trusler vi kan og bør forberede os på. Og for første gang har de medtaget "Rumvejr"; Dvs. Solstorme. Store Soludbrud forstyrrer regelmæssigt satellitdriften, men har også med årtiers mellemrum kostet store summer for især nordligt beliggende lande som Sverige og Canada - og Danmark. I 1897 oplevede man en helt ekstrem solstorm som satte ild til telegrafstationer mm. Konsekvenserne af den slags storme vil være enorme nu i rumalderen og det bør vi forberede os på mener de.
Kilder: Beredskabsstyrelsen og DR mfl.