Vejrsystmer og storme på Jorden Nye statistiske sammenligninger af havtemperaturer med antallet af ekstreme storme, viser at ekstreme storme som producerer mere end 3mm regn i timen over et 25km^2 areal, dannes over havområder med temperaturer over 28'C. Undersøgelsen er lavet over data fra de sidste 15år med NASA's Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) instrument og er publiceret i Geophysical Research Letters journal dec 2018.

Men derudover viser dataene også en tendens til at hyppigheden af de ekstreme storme vil øges med 21% for hver grad havtemperaturen stiger. Dermed vil antallet af de ekstreme storme stige med op til 60% i år 2100 ifølge de officielle klimamål skriver NASA