NEO asteroide og solvinden
Ydre asteroider indeholder ligesom kometer ofte større mængder is. Oprindeligt mente man de indre asteroider burde være golde stenklumper, indtil man opdagede der er vandis på dem. Det har man hidtil ment skyldes mikrometeoritter, som afdækker og spreder vandis fra deres indre på overfladen. Men dermed burde de være blevet tørlagt i løbet af de mange milliarder år siden solsystemets dannelse.

Nu har Australske astronomer fundet en mulig forklaring på denne selvmodsigelse.:
Ved at anbringe er stykke af Murchison meteoritten i et vacuumkammer, bombardere den med elektroner for at simulere solvinden og lasere for at efterligne mikrometeoritter og holde øje med vandindholdet på overfladen, fandt de at mikrometeoritterne initierer en proces som - udsat for solvinden - efterlader ubundet hydrogen og oxygen på overfladen, som danner vand skriver Murtin University under overskriften ".. how water is regenerated on asteroids"