Af alle de tusinder asteroider man kender i det indre solsystem, har man kun estimater over størrelsen på 1,5% af dem. En ny undersøgelse med det infrarøde Spitzer rumteleskop af et udvalg af dem viser at der er flere af dem end man regnede med og at mange af dem er helt unge!

Man kender idag flere tusinde asteroider i vores del af solsystemet, men man har kun størrelses-estimater for 1½% af dem. Det giver to problemer; For det første ved man ikke hvor farlige de er eller ville være hvis de ramte Jorden, og for det andet betyder det også, at man ikke kan ekstrapolere sig til, hvor mange vi så mangler at finde.

For det er naturligt at vi først finder de store som må forventes at lyse klarest; Astronomerne vurderer generelt at der bør 10x så mange mindre asteroider end større. Men eftersom vi også er tilbøjelige til at finde dem der tilfældigvis har været tættere på Jorden, så kan man ikke statistisk regne ud hvor mange der er totalt , hvis man ikke ved hvor store de kendte asteroider er.

Derfor har et hold astronomer undersøgt et statistisk signifikant udsnit af de kendte asteroider med det infrarøde rumteleskop Spitzer. For mens den visuelle lysstyrke på himlen afhænger af afstand fra Solen og Jorden og hvor lys den er (Dens albedo), så viser infrarøde observationer asteroidernes albedo og dermed også deres størrelse og overfladens beskaffenhed.

Undersøgelsen viser at halvdelen af de undersøgte 700 asteroider var under 1km, hvoraf nogle helt ned til 90m i diameter; Det var betydeligt flere end man regnede med. Grunden til det er at disse asteroider er lysere end man har antaget, fordi det ikke er "oprindelige" asteroider fra solsystemets dannelse, men er af betydeligt yngre dato - måske helt ned til nogle få millioner år gamle.


Af de kendte asteroider er det dog kun 300 af dem som betegnes "NEO" asteroider (Near Earth Objects).

Grænsen for hvornår en asteroide der kommer nær Jorden er rigtig farlig - dvs. stor nok til at ødelægge et land eller region, er fastsat til 140m diameter. Derfor bad kongressen NASA undersøge disse større asteroider (Hvilket var lidt svært når man ikke vidste hvor store de er)

I 1908 ødelagde en kun 60m stor asteroide et 2.000km2 stort areal i Rusland og det var endda uden at slå direkte ned i området. Og da ødelæggelses-kraften af et nedslag er proportionalt med diameteren2, er det åbenlyst at et nedslag af en 140m stor asteroide i et beboet område vil være rimeligt katastrofalt.

Kilde: Smithsonian Astrophysical Observatory