Near Earth Orbit (NEO) asteroide En "Global Awareness" bevægelse som arbejder for at skabe opmærksomhed om truslen fra asteroider. Asteroidday som de kalder sig, har bla. lavet en erklæring kaldet "100x asteroid" som får opbakning af en række internationalt kendte forskere som går ud på at100-doble indsatsen for at afdække asteroider nær Jorden (NEO's), som kan udgøre en trussel. Derudover har de også lavet en film "51 degree North".

SE asteroidday.org