De seneste års intense forskning i det indre asteroide-bæltes asteroider, har afsløret en lang række dobbelt-asteroider, men man har ikke hidtil kunnet forklare hvorfor eller hvordan de dannes.

Men ny undersøgelse af 35 kendte dobbelt-asteroider baseret på fotometriske målinger af dem, viser at ingen af dem har et masse-forhold der er større end 0,2. Det vil sige at de alle består af en stor asteroide og en der er mindre asteroide som har en masse der er under 1/5 af den stores.

Der forklarer forskerne  ved at hvis de var mere ligelige i størrelse, vil den lille af dem være tung nok til at bremse den den stores rotation, indtil de vender samme side mod hinanden. Derved ofres der energi, som resulterer i at de hurtigere vil smelte sammen til en større asteroide.

Men asteroider med en lille måne kan godt eksistere i længere tid, selvom de også kun har en begrænset levetid.

Det bekræfter dermed teorien om, at de dannes ved en rotationel fusion, som ender med det kortlivede asteroide-par

Kilde: Nature