Print
Parent Category: Solsystemet
Category: Asteroider

Chelyabinsk asteroiden

ESA har studeret de mange videoer, bileder og data over Chelyabinsk asteroidens rute gennem atmosfæren, og har fundet dens oprindelige bane om Solen

Der er væsentlige usikkerheder forbundet ved at regne tilbage på et legemes oprindelige bane, når man kun har data om dens indtrængen i atmosfæren, fordi atmosfære afbøjer den.

Men efter omfattende studier har ESA nu kunnet rekonstruere dens bane.

Chelyabinsk asteroidens bane var oprindeligt en stærk elliptisk bane, så den normalt tilbragte mest tid mellem Mars og Jupiter når den var længst fra Solen.

Chelyabinsk asteroiden

Når den kom tættest på Solen nåede den lige indenfor Jorden bane.

De stimerer dens diameter til at have været 17m og til at have vejet 7-10.000t


Kilde: ESA