Gault's asteroide som blev opdaget i 1988 er vedat falde fra hinanden
Gaults asteroide er en 4x9km asteroide i det indre asteroidebælte mellem Mars og Jupiter, som blev opdaget i 1988. Men efter at nye jordbaserede observationer af den har vist at den har fået en hale og er begyndt at afvige lidt fra sin oprindelige bane, har astronomer fulgt op på den med stor interesse; For den er ved at falde fra hinanden.

det er en proces som er teoretisk forudsagt - den såkaldet Yorp effekt. For sollyset med tiden nedbryde de mindre asteroider. Når sollyset opvarmer asteroiden, afgives varme og gasser kan undslippe. Men energiafgivelsen kan accelere deres rotation, til de når et punkt hvor løst materiale begynder at slynges af asteroiden, hvilket yderligere accelererer asteroidens rotation op og ender med at splitte asteroiden ad.
Det er beregnet at blandt de ca 800.000 kendte asteroider i bæltet, må det i gennemsnit ske en gang om året for en asteroide et sted i bæltet. Det betyder ikke nødvendigvis at asteroidebæltet er dødsdømt,for resterne spredes og bidrager til at der samles andre mindre asteroider, eller få andre asteroider til at vokse.
Asteroidebæltet er med andre ord ikke så dødt og statisk som man ellers forestiller sig!

Men når der slynges materiale af asteroiden, får den en - eller rettere to - kometlignende haler efter sig Og de er særdeles interessante, fordi man derved kan analysere asteroidens indre,når den spredes i rummet skriver ESA