Asteroide-kollision skaber en sværm af asteroider - en familie

Asteroide-familier er grupper af asteroider der er dannet sammen efter kollisioner mellem større legemer. En åre-lang analyse af de infrarøde WISE-kortlægninger, har nu afsløret 76 sådanne familier i det indre asteroidebælte.

Resultatet er et meget vigtigt skridt i forståelsen af den samlede dynamik i asteroidebæltet og dets udvikling.


Det er blevet muligt med to egenskaber ved WISE's målinger: WISE versus NeoWISE dataene og infrarøde temperaturmålinger.

Efter WISE kortlagde hele himlen ved 3 infrarøde bølgelængder, var den løbet tør for kølevæske; Dermed kunne man ikke længere fotografere ved de dybt infrarøde bølgelængder. Derefter lavede den endnu en kortlægning kaldet NeoWISE, men kun ved de to korteste bølgelænger.

Og ved at sammenligne de to kortlægninger kunne man så se objekter der havde bevæget sig i mellemtiden; Nemlig de objekter der var tæt på, som planeter, kometer og asteroider.

Dermed kunne man kortlægge det indre asteroidebælte, så antallet af kendte asteroider i det indre bælte nu er oppe på 600.000 asteroider!

Teamet koncentrerede sig om 120.000 af dem, og fandt at 38.000 af dem hører til i 76 grupper eller asteroide-familier, at dømme efter deres baner

Næste trin var så at vurdere deres fysiske proportioner: Størrelsen og lysstyrke. Dermed kan man så også beregne deres albedo (hvor meget lys de reflekterer), og dermed deres farve. Og ligesom mennesker har asteroider fra samme familie også stort set samme farve.

Varme objekter lyser mere i det infrarøde lys end kolde legemer gør. Og jo større en  asteroide er, jo varmere er den. Det er en effekt af det samme radioaktive henfald som også holder Jordens kerne flydende. Så ved at sammenligne objekternes lysstyrke ved forskellige bølgelængder, kan man beregne deres størrelse.

"Det er som at skille zebraerne fra gazellerne" siger Joseph Masiero fra NASA.

Og ved at sammenligne deres størrelse med den visuelle lysstyrke, kan man så beregne hvor meget lys de reflekterer og dermed deres farve, som så har kunnet bruges til at klassificere dem i de 76 familier, hvoraf man kendte til de 41 i forvejen.

Asteroide-kollision skaber en sværm af asteroider - en familie

Dermed er man nu kommet et langt stykke ad vejen til at finde ud af asteroidebæltets historie: "Hvorfor blev asteroidebæltet dannet i første omgang, istedet for at samle sig til en planet? Vi er ved at stykke asteroidebæltets historie sammen" siger Amy Mainzer, NEOWISE principal investigator ved JPL

Kilde: NeoWISE missionpage