Asteroiden 324P La Sagre
Den aktive asteroide 324P La Sagre med nogle måneders mellemrum

Den aktive asteroide 324P / La Sagre blev opdaget i 2010. Den har en kometlignende hale, men en asteroidelignende elliptisk bane, med største afstand på 3,1AU - dvs at den kun når ud mellem Mars og Jupiter. 324P er usædvanlig, men ikke helt enestående. Men spørgsmålet er om det er en komet der er blevet fanget i det indre solsystem, eller en speciel slags asteroide?

324P blev observeret med Hubble i sep-dec 2015, da den var i perihelion i vores kvadrant af solsystemet, som var en sjælden god mulighed for at studere den.
Studierne som er publiceret på arXiv, viser at den er i en oprindelig bane, men har en ret lille med en masse på 400.000ton og det at den dermed kun vil kunne overleve 100.000år med den nuværende udstrømning af gasser.
Det er altså en isblandet asteroide , men efterlader kun 2 mulige forklaringer på den hale; Enten skyldes gasserne om den et sammenstød eller meteornedslag, eller også er det en midlertidig fase i dens liv. Men fordi man har set gasserne om den ved flere perihelpassager, mener forskerne at det skyldes oprindelige gasser i dens indre som periodisk bryder ud, så den måske er aktiv i 20-30 år og så inaktiv i 100.000år. Men teorien skal bekræftes ved flere observationer inden man kan sige det med sikkerhed