Målinger af strålingsniveauerne fra Voyager2 sonden i  2018
Voyager 1 forlod Heliossfæren i 2012, mens den lidt langsommere Voyager2 stadig har været indenfor Solens indflydelsesområde, hvor dens instrumenter mest har registreret plasma der flyder ud fra Solen (solvinden). Det er især dens PLE instrument (Plasma Science Experiment) der registrerer denne stråling.

Men 5 november faldt plasmaflowet dramatisk, mens mængden af mere høj-energisk kosmisk stråling steg tilsvarende og niveauerne har holdt sig sådan siden. Eftersom Voyager 2's PLE holdt op med at fungere i 1980, er det første gang man direkte har kunnet måle det kosmiske strålingsmiveau udenfor Heliosfæren skriver NASA