cubesat rumteleskop

Som en af 20 mikrosatellitter, opsender NASA et mikro-rumteleskop, der skal nærstudere vores nærmeste nabo-stjerne alpha Centauri for at lede efter små planeter.

NASA har tidligere udvalgt 20 mikrosatellitter der kan "proppes ind" i lasten hvor der er plads, når de opsender større satellitter.

En af dem er et lille 1x3 modulers cubesat rumteleskop. Det skal studere vores nærmeste nabo-stjerne alpha Centauri for at lede efter små planeter. Alpha Centauri er faktisk et dobbeltstjernesystem, og man ved allerede at der ikek er nogle store planeter om dem. Men modeller viser at der sandsynligvis er en eller flere små planeter.

Selvom dobbeltstjerner normalt ikke anses for gæstfrie, kan alpha Centauri godt være en kandidat for liv, fordi planeter kan være i et kredsløb udenom stjerneparret. Og da alpha Centauri minder meget om Solen, hvad alder, størrelse og tungere grundstoffer angår, anses den for interessant aligevel.

Det lille rumteleskop som kaldes ExoPlanetSat, skal måle dens position meget nøje gennem lang tid - Ligesom Kepler rumteleskopet. Den vil kunne registrere selv ret små planeters bevægelse om moderstjernen, som får stjernen til at "rokke" lidt ferm og tilbage. en vil også kunne registrere eventuelle transitter, hvis/når en planet bevæger sig ind foran stjernen.

Det er målinger der skal gøres hyppigt over lang tid, så det har de større rumteleskoper ikke tid til, men ExoPlanetSat kan

kilde: NASA's astrobio.net