I et nyt studie af en galaksehob, har astronomerne formået at beregne hvordan den gravitionelle linse-effekt har afbøjet lyset fra fjerene galakser.

Dermed har man kunnet stedbestemme bagved galakser væsentligt mere præcist.

Men lige så vigtigt er det, at man dermed også har kunnet beregne den mørke masse's gravitionelle virkning mere præcist end hidtil. "Gravitionel virkning"  burde være det samme som at sige "dens masse", men da man endnu ikke ved så meget om mørk masse og -energi, vil jeg præcisere det lidt mere end ved bare at kalde det masse.

For det er ikke kun den mørke masse der spiller ind, men også den mørke energi, og da man i forvejen har et rimeligt godt kendskab til det mørke stof, har målingerne især givet ny viden om det mørke energi. For lysets afbøjning afhænger både af tyngdekraften fra galakserne og deres omgivende mørke stof, men også af rummets krumning som den mørke energi påvirker

LÆS MERE på ESA's Hubblesite