Curiosity Mars-roveren som siden sin landing i Gale krateret i 2014, har nået det centrale bjerg i krateret og undersøgt et område med lerlag ved foden af bjerget. Nu har NASA fastlagt dens videre rute op ad bjerget.
Ruten går videre ind i området med lerlag, lang en lille højdekam kaldet Geliz Vallis Ridge og videre op gennem en kløft ved navn Gediz Vallis kanalen, som ligger i forlængelse af højderyggen. Op ad bjerget har man fra kredsløb konstateret svovlforbindelser, som man mener er resultatet af udtørring efter en periode med vand skriver NASA/JPL