Print
Parent Category: Rumfart
Category: Marssonder

Efter opdagelsen af at Mars lækker atmosfære, planlægger NASA en lille satellit til Mars, der skal undersøge dynamikken bag den og dermed også hvor dens tidligere tykkere atmosfære blev af

Tidligere mente man at Mars bare ikke var stor nok til at holde på en atmosfære, men efter man har fundet rigeligt dokumentation for at Mars hAR haft en tykkere atmosfære tidligere i sin historie, er spørgsmålet så; Hvorfor forsvandt den og hvorhen?

Solen og solvinden er naturligvis den hovedmistænkte, men den kan også - i alt fald delvist - være blevet bundet i mineraler i overfladen.

Det skal 'Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission' (MAVEN) undersøge, når den efter planen skal opsendes i 2012 og nå Mars i 2013. Den 717kg tinge sonde skal både undersøge de vage rester af atmosfære over Mars, og solvinden omkring den. Det skal den gøre vha. et UV spektrometer, et magnetometer, en ion- og en solvind-analysator, en 'Langmuir' bølge-anenne og 3 sensorer der kan registrere energi-partikler (større partikler, elektroner og ioner) fra solvinden.

LÆS MERE på MAVENS hjemmeside