Marssonder

Vanddampe i Mars's atmosfære

ESA's Mars-satellit TGO (Trace Gas Orbiter), har udført sine første målinger af Mars's atmosfære. Man har tidligere kunnet måle Mars atmosfæren, men kun som helhed og ikke lokalt, og heller ikke nær så præcist som TGO'en, så man kan vurdere hvor stor del af atmosfæren de enkelte ingredienser udgør, og slet ikek hvor de stammer fra. Men det kan TGO!.

Og de nye målinger fra TGO viser en ret stor del af vanddampe i Mars stmosfæren, I de første malinger over Arsia Chasmata plateauet. Samtidigt har den også taget billeder af områderne.

Læs 'First Views of Mars shows potential for TGO fra ESA
Schiaparelli landerens nedstigning til Mars
Schiaparelli landerens nedstigning til Mars

Undersøgelser af hvad der gik galt for ESAs Schiaparelli mars-lander, har vist at en computerfejl i højdemåleren, fik sonden til at tro den var 3,7km under overfladen, da den var 3,7km oppe så den straks udløste faldskærmen og bremseraketterne. Da det var 2,5km for tidligt, ramte den derfor overfladen med en hastighed på 540km/t!
Det var lidt synd at de efter en rejse på ½mia km skulle gå galt pga en regnefejl de sidste par km. ESA undersøger årsagerne videre, for at lære af fejlen til en eventuel senerte landing.

Kilde<: ESA

Nye billeder fra ESA af Schiaparelli-landingsstedet i farver, viser tydelige tegn på en mislykket landing; faldskærmen ligger og blafrer io vinden 900m fra landingsstedet,, hvor et hvidt område tolkes som spor efter en eksplosion - sandsynligvis fra dens brændstoftanke. Billedet her er taget med dages mellemrum, og viser hvordan faldskærmen blafrer i den svage Mars-vind

Kilde: ESA

27 oktober observerede Curiosity roverens førere en mystisk udseende sten på Mars. Analyser af stenen som blev døbt "ægge klippen" med laser spektrometri viser at det er en jern-nikkel meteorit, som man har set før på naboplaneten. Det er toil gengæld første gang an har studeret Jern-Nikkel meteoritter med laser spektrometer. Jern-Nikkel meteorittern er interessante fordi de skyldes opbrudte asteroider, som er regnet ned på både Jorden og Mars. Studier af dem på Mars, kan dermed afsløre om der er forskelle på dem der er endt på Mars og Jorden.

Kilde: JPL/NASA
Schiaparelli landeren på Mars
Schiaparelli landeren på Mars
MRO sonden har fanget Schiaparelli landeren på Mars-overfladen. Analyser af afstanden mellem faldskærmen (lys plet) og landeren (mørk plet) på billederne tolkes som tegn på at faldslærmen blev udløst for tidligt i 2-3km højde og at sonden derfor har landet med mere end 300km/t og derfor er gået tabt.

Kilder: ESA og NASA