Mars landeren InsigthSonder til Mars kan kun opsendes hvert andet år, når Jorden og Mars står tæt sammen. Til næste år skulle NASA opsende deres 'InSigth' lander som skal måle Mars's indre, og hvor ofte den bliver ramt af meteorer, ved hjælp af et bor og følsommme seismiske instrumenter.
Tidligere i år opdagede man under tests at SEIS-seismometeret (Seismic Experiment for Interior Structure) fra franske CNES ikke kunne opretholde vakuum.
Nu er fejlen dukket op igen og man har måttet erkende at manikke kan nå at sikre sig mod fejlen nu, få måneder før opsendelsen, som derfor er udsat- i 2år!

SE pressemeddelelsen fra NASA