Jorden og Mars mødes i deres baner med 2 års mellemrum, Nu nærmer vi os igen en sådan opposition, som gør det muligt at sende raketter til Mars. 5 Maj opsendes InSight sonden (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport). InSight skal lande på Mars, hvor den skal fungere som en seismologisk station, der vil kunne registrere Mars-skælv, varmetransport og kortlægge Mars undergrunden. Man håber dermed at kunne få tælling på hvor mange meteoritter der rammer Mars, om Mars stadig har geologisk aktivitet og meget andet. InSight medbringer også et tysk termometer-spyd, som skal grave sig 5m ned for at hvor meget varme der kommer fra undergrunden.