Astronauter i dvale-kapsler som ESA forestiller sig dem
I Science Fiction film sover besætningen ofte under længere rejser. Det lyder som noget langt ude i fremtiden, men ESA er ved at undersøge mulighederne og fordelene ved at lægge passagerer i dvale under rejsen; Det giver ikke mening for Månemissioner, men bare en rejse til Mars på 180dage, vil kræve store mængder forsyninger.

Og ideen er ikke så urealistisk; Hospitaler har i årtier brugt nedkøling (hypothermia) af livstruede patienter med livstruende skader, for at "vinde tid" til behandling. Og desuden skriver ESA at der er studier som gøre det realistisk at tro på dvaleteknologien indenfor de næste 20år;
"hvis vi kan reducere astronauternes metabolisme på 75% - på samme måde som store pattedyr såsom bjørne - kan vi fp store masse- og omkostningsreduktioner, som gør langtid rummisioner mere realistiske" siger ESA's SciSpacE teamleder Jennifer Ngo-Anh ifølge ESA.

I forbindelse med forundersøgelsen, nævner ESA nogle fordele og ulemper ved dvale på rumrejser:
Vægt: Deres designstudier viser at man vil kunne reducere rumfartøjets vægt med 1/3 og halvere volumen!
Muskeltab: Dyr der går i dvale mister i modsætning til astronauter i vægtløs tilstand, ikke muskelmasse under dvalen.
Opvågning: Til gengæld skal man regne med 3 uger før man er ovenpå igen, efter opvågning.