Støvet på Månen indeholder mange ioner pga. den hårde stråling fra rummet, og udsender derfor en del stråling. Og da støvet er meget fint og trænger ind overalt, udgør det dermed en fare for astronauter ved længere ophold på Månen.

Nu viser nye resultater fra CRaTER-instrumentet (Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation) på LRO sonden heldigvis at det let kan skærmes med et tyndt lag plast.

Kilde: University of New Hampshire