Månesonder

Apollo17 landeren Challenger

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) satellitten der kredser om Månen, har igen taget billeder af en af Apollo landerne fra 1970'erne og denne gang endnu skarpere end tidligere billeder.

GRAIL satellitterne som skal måle Månens tyngdekraft meget præcist, for derved at afdække dens indre, er klar til opsendelsen 9 sept.

Kilde: NASA presse-service

NASA's Artemis sonde er nu i kredsløb om Månen, efter at have udført en meget usædvanlig energibesparende bane-indsnævring til Månen

Grail-A måne sonden ved at blive monteret

De 2 månesodner Grail-A og Grail-B der skal opsendes sidst på sommeren, er ankommet til NASA

Apollo14 på Månen

NASA's LRO sonde har taget dette nye og meget detaljerede billede af Apollo14 på Månen