Knudsen højderyggen på mars
NASA's Opportunity rover, som nu har kørt 12år på Mars, er netop nu ved at forcere "Knudsen højdedraget", som er opkaldt efter den danske astronom Jens Martin Knudsen (kendt som "Marsmanden"), som døde i 2005, og som op til sin død deltog i rover-teamets arbejde.
På vej op ad Knudsen højderyggen, har Opportunity forceret skråninger på op til 30graders hældning!

Kilder: NASDA Spaceimages, NASA/JPL nyt og "Opportuinity's hjemmeside