Print
Parent Category: Rumfart
Category: Månesonder

De to små GRAIL satellitter som har kortlagt Månens tyngdefelt, ender deres mission med et brag på mandag 17 dec. når de rammer Goldschmidt krateret nær Månens nordpol med 1,7km/s. De har nu affyret raketterne og er på vej ned, hvor de forventes at ramme Månen i morgen tidlig

Kilde: GRAIL missionpages og NASA