De to små GRAIL satellitter som har kortlagt Månens tyngdefelt, ender deres mission med et brag på mandag 17 dec. når de rammer Goldschmidt krateret nær Månens nordpol med 1,7km/s. De har nu affyret raketterne og er på vej ned, hvor de forventes at ramme Månen i morgen tidlig

Kilde: GRAIL missionpages og NASA