Muse-sæd holder 9 måneder i rummet Kan mennesker og dyr reproducere sig i rummet?
Det kan de i alt fald efter 9 måneder. For et nyt forsøg på ISS, hvor frysetørret muse-sæd har tilbragt 9 måneder på ISS, har resulteret i nogle DNA skader på sæden, men de har alligevel produceret sunde muse-børn uden mén. Så det er muligt at opfostre husdyr - og måske endda mennesker - i rummet
Kilde: Healthy offspring from freeze-dried mouse spermatozoa held on the ISS for 9 months fra PNAS