Voyager

Den 33 år gamle Voyager 1 har nu nået et punkt, hvor der ikke længere er nogen udgående solvind at spore.

Sonder dermed nået en milestone i sin rejse gennem Solens Heliosfære, idet den dermed er nået ud i den spkaldte "Heliosheath" zone (Den lyseblå komet-agtige skal om Solen på billedet).

NASA har stadig små sporadiske kontakter med Voyager1, som dermed har kunnet rapportere målingen.

Tidligere målinger har vist at solvindens hastighed på Voyagers rejse ud gennem solsystemet er faldet med 20km/s pr. år siden 2007

Voyager er ny 17,6 mia. km fra Solen.

LÆS MERE hos JPL