Den første af ESA's 2 Sentinel satellitter er færdig og ankommet til den Europæiske rumhavn i Guinea, hvorfra den skal opsendes. Sentinel satellitternes høj-opløsnings-radarer skal kortlægge hele Jorden i 3D hver anden dag, til gavn for nødhjælpsarbejde, is-overvågning, landskabsændringer og meget andet.

Kilde: ESA.