Fredag middag opsendes RBSP (Radiation Belt Storm Probes) satelliterne, som skal undersøge samspillet mellem sol,vindende og Jordens magnetfelt, for bla. at sikre "early warnings" for rumfarten

SE MERE på RBSP's mssion-page