ESA indkalder interessetilkendegivelser om Small Missions med opsendelse i 2017. Forslag om missioner fra alle relevante forskningsområder er velkomne.

Fristen for indsendelse af interessetilkendegivelser på max. 1 A4 side er 23. marts 2012. Der kan ikke indsendes egentlige ansøgninger uden forudgående interessetilkendegivelse.

LÆS MERE på ESA’s opslag