Print
Parent Category: Rumfart
Category: Forskningssatelitter

Einsteins generelle relativitets-teori forudsiger at stærke tyngdefelter får til at trække sig sammen. Derved opstår der gravitionelle bølger i rummet som forskere nu vil forsøge at måle

Man har flere gange registreret fænomener i universet som stemmer overens med teorierne om disse gravitionelle deformneringer af rummet. Men

Forskere hos NASAs JPL arbejder derfor på at prøve at sende en trio af satellitter op, for at måle hvordan de gravitionelle bølger får dem til at "skvulpe rundt" i forhold til hinanden.

De tre sonder som er døbt LISA (Laser Interferometer Space Antenna,) skal placeres i en trekant med 5 mio. km. afstand.

Nu er "skvulpe" en ret stærk metafor for disse bølger, for selv når de placeres så langt fra hinanden, er de deformeringer af rummet man vil kigge efter er i picometer-størrelsesorden; Dvs. 0,000000000005!

Den målenøjagtighed vil man opnå ved hjælp af laser-interferometri, hvor lysbølgerne i  laserstråler mellem de tre sonder ophæver eller forstærker hinanden, hvis afstanden mellem dem ændres den mindste smule.

LÆS MERE hos NASA/JPL