Forskningssatelitter

JAXA kan nunbekræfte at de prøverman har fået fra Hayabusa sonden rent faktisk stammer fra asteroiden Itokawa. Man har fundet ialt 1.500 partikler fra asteroiden.