Print
Parent Category: Rumfart
Category: Forskningssatelitter

Et solteleskop er blevet opsendt med ballon til 35km's højde, fra Kiruna rumbasen i Sverige. Teleskopet som hedder 'Sunrise' er et rekordstort ballonbåret observatorie.
Kilde: Max Plamck Instituttet