Civil rumfart

Sidste år meldte USAs præsident Donal Trump, USA ud af "The Outer Space Treaty" som forbyder våben i rummet, og stiftede samtidigt et nyt fjerde militært værn: Rum-styrken "US Space-Force", som overtog en del af US Air Force's opgaver i- og nær rummet. Men den seneste eskalering er at NATO i december 2019 forventes at erklære rummet for en krigszone!

Den direkte årsag til denne eskalation er ifølge engelske forskere bekymringer over en Russisk civil opsendelse af en satellit, som skal kunne afskære andre satelliter med det fredelige formål at udføre service på dem. Men som forskerne i ovenstående artikel siger; "Hvis civile har denne mulighed, er det sandsynligvis allerede muligt for globale militærmagter". Fx. USAF's X37b mini-rumfærge.

Hvis NATO erklærer rummet for krigszone, vil andre som for eksempel Kina og Rusland - helt sikkert følge efter blive endnu mere offensive i deres indsats i rummet.

Men hvorfor egentlig?
Fordi de avancerede militærmagter er stærkt afhængige af satellitovervågning og -kommunikation, til at overvåge troppebevægelser, reagere hurtigt på angreb, styre langdistance-droner og meget andet. Og kan man sætte nogle af disse kapaciteter ud af spillet får andre et forspring og kan agere ubemærket.

"Nej!" tænker du sikkert,så åndssvage kan de ikke være!
Los Alamo atombombe eksplosion i rummet i 1962Men jo, det kan de, selv om de godt kender konsekvenserne.For 20 juli 1962 detonerede USA deres første brintbombe i rummet, hvilket skabte et overdådigt lysshow (Se bill.), globale protester og resulterede i et forhøjet strålingsniveau i flere årtier i lave baner om Jorden skriver Smithsonian Institute of Technology. Konventionelle våben i rummet er heller ikke nyt, eftersom Sovjets Salyout 3 rumstation var udstyret med en 23mm maskinkanon som iflg kilden blev affyret/testet 19 juli 1974.

Problemet med en rumkrig er naturligvis at et par rum-atombomber hurtigt kan gøre bemandet rumfart umuligt i årtier, ligesom en håndfuld smadrede sattelitter kan omslutte Jorden med skyer af vragrester, som vil gøre rumfart umulig eller risikabel i århundreder
Satellit kollision med rumskrot (ESA animation) Siden den første opsendelse i 1957 er der blevet opsendt 5450 raketter. Mange er efterladt i deres kredsløb, mens andre er ødelagt eller kollideret og har efterladt ca. 128 mio mindre vragdele i kredsløb om Jorden estimerer ESA og 34.000 kendte større objekter.

ESA får hver uge hundreder af alarmer om kollisions-risici med nogle af disse vragdele, som man må efterforske. Det fører til at de i gennemsnit 2x om ugen er nødt til at ændre baner for nogle af deres satellitter, hvilket dels er en meget omstændelig proces og dels nedsætter levetiden for missionerne, når de hver gang skal bruge brændstof. Og med planer om tusinder af private cluster-satellitter for at sikre et globalt rumbaseret internet vil problemet blive endnu større i fremtiden.

Derfor arbejder ESA på et automatiseret system, som ved hjælp af kunstig intelligens og jordbaserede radarer selv kan styre satellitterne udenom trusler i - især - de lavere kredsløb.
Men det er kun en lappeløsning, så ESA efterspørger nu IGEN behovet for regler og trafikkontrol af rumfartøjer og satellitter, som også skal gælde de private opsendelser. Man begynder at fornemme et nødskrig fra ESA's side, når de nu endnu engang forsøger at skabe opmærksomhed om problemet.
Rum habitatet HOME Carnegie Mellon University er igang med et NASA-sponsoreret studie af hvordan et hjem i rummet skal designes; Projektet kaldes; Projektet kaldes meget passende for HOME (Habitats Optimized for Missions of Exploration).

Somman kan se på billedet, er der lagt vægt på at gøre designet venligere end konservesdåse-designet på ISS. Men hovedvægten af projektet er ikke design, men derimod at gøre det mulig at få et komplet overblik over indeklima og teknik, for at træffe vedligeholdelsesbeslutninger og give den videre til robotiske systemer eller beboere. "Rummet er et barskt miljø og fejl kan få katastrofale konsekvenser, så vi skal lave særdeles gode automatiske systemer" siger Mario Bergés, professor i 'civil- and environmental engineering'.

Eftersom et sådan rum-hjem kan komme til at stå tomt i længere perioder, bruger man desuden AI (kunstig intelligens) til at gøre den selvvedligeholdende i disse perioder. Og kunsten er at lave systemer der kan opdage fejl med et minimum af data, for at begrænse behovet for mængden af online systemer skriver Carneige Mellon University.

På billedet ses en sluse i gulvet midt i rummet, et bad ned.tv. et toilet i toppen, samt et automatiseret drivhus til mad og ilt i højre side.
ESAs Aeolis jordobservationssatellit
ESA's Aeolus satellit som blev opsendt sidste år for at måle vinde på Jorden, måtte forleden foretage en banejustering, for at undgå at ramme en af SpaceX's Starlink satelitter.
Det er egentligt ikke usædvanligt at man foretager sådanne banejusteringer for at undgå andre satellitter og især rumskrot; Man kender idag banen for 34.000 objekter >10cm, som er i kredsløb om Jorden; Heraf er 5.000 satellitter, hvoraf kun 2.000 er i drift; Resten er skrot.

SpaceX opsendte i Maj de første 60 ud af ialt 12.000 små kommunikations-satelitter, som skal bringe internet til Jordens fjerneste egne; Amazon og Samsung har tilsvarende planer om at sende godt 8.000 kommunikationssatellitter op skriver DR.
Så når ESA tager det op på deres Twitter er det givetvist for at gøre opmærksom på at det vil blive et voldsomt problem i fremtiden, med så mange små satellitter; Og hvis nogle skulle støde sammen, skaber det sky af vragrester som kan brede sig i rummet.
USAF's X37b minirumfærge USAs præsident Donald Trump meddelte juni 2018 beslutning om at oprette "United States Space Command" som et helt nyt militært værn, for at "beskytte USAs interesser i rummet" og beskytte amerikanske satellitter mod Kinesiske og Russiske anti-satellitvåben.
Nu bliver Space Command ifølge Associated Press så endelig en realitet trods modstand fra mange sider i Senatet og blandt jurister; Problemet er at selvom Donald Trump har trukket USA ud af flere internationale aftaler om ikke spredning af atomvåben og militarisering af rummet, strider det stadig mod lovgivning på flere punkter.USAFs X37 program som er en potentiel kamp-rumdrone, vil dermed givetvis komme under Space Commands kommando. Den ses af mange som en "Satellite killer", selvom USAF selv skriver at den skal kunne "inspicere, reparere og nedtage satellitter".
(X37 var oprindelig tænkt som "redningsbåd" til ISS, men blev overtaget af USAF)