Kysten ved Stavanger i Norge
Kysten ved Stavanger i Norge
ESA's Cryosat er beregnet til at måle is højde og tykkelser, hvor normale højdemålere på satellitter (kaldet altimetre) er målrettet land eller vand. Men det har vist sig at Cryosats målinger også kan måle havhøjder med stor præcision i kystnære områder: Helt ned til 7cm nøjagtighed, hvor normale målinger kun er ned til 10-30cm.
"Konventionelle altimetre ... har typisk 10-30x større unøjagtighed end de nye på Cryosat og Sentinel3" siger Ole Baltazar Andersen fra DTU Space

Kilde: CryoSat sets new standard for measuring sea levels fra ESA