Rumskrot
Rumskrot
Mængden af rumskrot vokser stadig, og selv om man idag stopper al nyt rumskrot, vil mængden af rumskrot stige, efterhånden som eksisterende rumskrot støder sammen, eller ødelægges af meteoritter. Derfor er ESA gået et skridt videre i missionen 'e.deorbit', som bliver verdens første aktive "rumskralde-mission". I øjeblikket overvejer ESA 2 muligheder; Enten en robotarm eller et net, til at indfange et stort stykke ESA-ejet rumskrot i 2023.

Se ESA