Det engelske firma Reaction Engines ltd, har udviklet en motor baseret på en Sabre motor, som kan skifte til raketdrift, når de når en højde hvor de ikke længere kan suge luft nok ind. De er også ved at udvikle et rumfly til motoren, som dermed kan lette som et normalt fly. Flyet skla kunne genbruges flere hundrede gang og vil dermed kun koste 1/10 af normale opsendelser!

SE Reaction Engines Ltd's hjemmeside