Satellit kollision med rumskrot (ESA animation) Siden den første opsendelse i 1957 er der blevet opsendt 5450 raketter. Mange er efterladt i deres kredsløb, mens andre er ødelagt eller kollideret og har efterladt ca. 128 mio mindre vragdele i kredsløb om Jorden estimerer ESA og 34.000 kendte større objekter.

ESA får hver uge hundreder af alarmer om kollisions-risici med nogle af disse vragdele, som man må efterforske. Det fører til at de i gennemsnit 2x om ugen er nødt til at ændre baner for nogle af deres satellitter, hvilket dels er en meget omstændelig proces og dels nedsætter levetiden for missionerne, når de hver gang skal bruge brændstof. Og med planer om tusinder af private cluster-satellitter for at sikre et globalt rumbaseret internet vil problemet blive endnu større i fremtiden.

Derfor arbejder ESA på et automatiseret system, som ved hjælp af kunstig intelligens og jordbaserede radarer selv kan styre satellitterne udenom trusler i - især - de lavere kredsløb.
Men det er kun en lappeløsning, så ESA efterspørger nu IGEN behovet for regler og trafikkontrol af rumfartøjer og satellitter, som også skal gælde de private opsendelser. Man begynder at fornemme et nødskrig fra ESA's side, når de nu endnu engang forsøger at skabe opmærksomhed om problemet.