Methusalem stjernenStjernen HD 140283, 190 lysår fra Jorden er en af de ældste kendte stjerner og derfor bedre kendt som 'Metusalem stjernen. Analyser af dens kemiske sammensætning i forhold til HR-diagrammet, viser at den kan være op til 14,7 mia. år gammel - Dvs. ældre end universet som normalt angivet til 13,78mia år. Men en analyse baseret på andre end kun de gængse metaller i stjernen, angiver dens alder til 13,77 +/- 0,06milliarder år.

Det rejser dog spørgsmålet om universets alder, og støtter teorier om at Plancks konstant er en variabel, så universet kan være ældre end man mente..