Print
Parent Category: Astronomi
Category: Stjerner
SN2014C i NGC7331
SN2014C i NGC7331
Da Supernovaen SN2014C i NGC 7331 blev opdaget i 2014 fandt man en type 1 supernova. Men i løbet af et års tid havde den forvandlet sig til en type 2 supernova som indeholder betydeligt mere brint! Forsøg på at forklare SN2104C har krævet at man måtte revurdere stjerners dødskamp fuldstændigt;

SN2014C har formodentligt smidt en del af sin atmosfære af årtier inden eksplosionen, så den var skjult i en skal af hovedsageligt brint-gasser. Da chokbølgen så ramte denne skal, skiftede billederne af den helt karakter og kom til at ligne en type2 sunerpnova

Kilde: '.. New clues to Chameleon supernova' fra Caltech