Dobbeltstjerneparret VFT 352, er 2 meget varme tunge stjerner er så tæt omslyngede, at de rører hinanden i det dødskys, som kan blive enden for dem begge. Systemet VFTS 352 er dømt til at smelte sammen enten til en enkelt gigantisk stjerne, eller måske til et diskret ophold som et binært sort hul. Det er afsløret af et internationalt forskerhold ved hjælp af ESO's VLT.

Dobbeltstjernesystemet VFTS 352 ligger godt 160 000 lysår borte i Taranteltågen. Det er området, hvor der er størst aktivitet med undfangelse og fødsel af nye stjerner i vores nærmeste nabolag i Universet, og nye observationer med ESOs VLT har udspioneret et ungt stjernepar, som er nogle af de mest outrerede og specielle, vi kender til.

VFTS 352 består af to meget varme, meget lysstærke og meget tunge stjerner. De kredser tæt om hinanden med en omløbstid på lidt mere end end en dag. Afstanden imellem stjernecentrene er kun 12 millioner km. Det er så tæt, at de rører hinanden, og der udveksles varm gas via en bro imellem dem!

VFTS 352 er ikke blot det tungeste stjernepar, vi endnu har opdaget i denne sjældne gruppe af overkontaktbinære stjerner - de vejer tilsammen omkring 57x mere end Solen - men det går også hedt til derude: det er de varmeste kendte, med overfladetemperaturer på over 40 000 grader.

Ekstreme stjerner som de to, som udgør VFTS 352, spiller en nøglerolle i galaksernes udvikling. Astronomerne mener, at de er de vigtigste kilder til dannelsen af grundstoffer som for eksempel oxygen. Dobbeltstjerner af denne type er en særlig udgave af de "vampyrstjerner", hvor en mindre stjerne suger stof til sig fra en større ledsager.

De to stjerner i VFTS 352-systemet er dog mere jævnbyrdige i størrelse. Derfor suges der ikke stof fra den ene til den anden, men istedet blandes det måske op[4]. Omkring 30 % af stoffet i de to stjerner er fælles for dem.

Et så tæt system er meget sjældent at finde, fordi denne intense fase i stjernernes liv er meget kort - det er svært at opdage dem på fersk gerning. Opblandingen af stoffet imellem stjernerne skyldes den stærke gensidige tiltrækning via tidevandskræfter.

Forskerholdets leder, Leonardo A. Almeida fra University of São Paulo i Brazilien forklarer: "VFTS 352 er det bedste eksempel, vi endnu har fundet på en varm og tung dobbeltstjerne, som viser denne form for indre opblanding. Det er en både fascinerende og vigtig opdagelse".

Astronomerne forudser, at VFTS 352 stiler mod en skæbnesvanger fremtid på en af to måder. Den første mulighed er en fuldstændig sammensmeltning af de to stjerner. Det vil sandsynligvis føre til en hurtigtroterende og muligvis højmagnetisk kæmpestjerner. "Hvis den fortsat spinner hurtigt, kan den risikere at kulminere med en af de mest energirige eksplosioner i Universet - det vi kalder et langvarigt gammastråleudbrud," siger hovedforskeren i projektet, Hugues Sana fra University of Leuven i Belgien.

Den ledende teoretiske astrofysiker på holdet, Selma de Mink fra Amsterdams Universitet, forklarer den anden mulighed: "Hvis stjernerne bliver godt nok blandet op i hinanden, forbliver de kompakte, og så kan VFTS 352-systemet undgå en sammensmeltning. Det vil sende dem ad en ny og helt anderledes skæbnevej, som er helt forskellig fra, hvad vi kender til i klassisk stjerneudvikling. VFTS 352 vil sandsynligvis slutte deres liv i en supernovaeksplosion, og derefter danne et system af to sorte huller i kredsløb om hinanden. Fra sådan et objekt vil vi forvente voldsomme tyngdekraftsbølger."

Hvis vi kan vise, at denne skæbne er mulig, vil det være et gennembrud i studierne af stjernernes astrofysik. Uanset hvordan VFTS 352 ender sit samliv, har astronomerne dog allerede skaffet sig megen ny og værdifuld indstigt i det intime samliv i et tungt dobbeltstjernesystem i overkontakt.

Kilde: ESO