En simulation af en stjernehob der kredser om et supermassivt sort hul
Millioner af stjerner kredser om Mælkevejens centrale sorte hul - nogle meget tætte i løbet af timer, mens de lidt yderligere er tusinder år om et kredsløb. Solen er til sammenligning 225-250 mio år om et galaktisk år.
Men studier af stjernehobe og simuleringer af deres kredsløb om et supermassivt sort hul, viser at de ikke bare "kredser om...", men at der er en kompliceret dynamik i sådanne kredsløb. Studiet er publiceret i Physical Review Letters under titlen Order-Disorder Phase Transition in Black-Hole Star Clusters.
I artiklen redegør forskerne for, hvordan der vil ske en fase transition fra et sfærisk kredsløb til et skævt kredsløb, når stjernerne køles af og kommer under en kritisk temperatur. Dermed kan de enten ende i et skævt ordnet kredsløb eller et forvredet sfærisk kredsløb.
Scott Terraine siger om fundet i pressemeddelelsen at det "kan ændre forståelsen af hvad der sker om supermassive sorte huller dramatisk"