Kort over Gaia's stjernetælling Nej; Dette billede af himlen er ikke et foto,men derimod et kort. Kortet er lavet på baggrund af navigationsoplysninger om stjernernes placering fra Gaia satellitten. Stjernerne er plottet ind i et billede, som dermed viser fordelingen af stjerner på himlen. Dermed fremstår stjernetætte områder som lyse og stjernetomme områder mørke.

SE 'Counting stars with Gaia'