Det er for første gang lykkedes at måle en Sol-lignende stjernes rotation præcist, ved at måle lydbølger i stjernernes fotosfære med data fra Kepler rumteleskopet som ellers er beregnet til at finde exoplaneter. En Sollignende stjerne er defineret som en stjerne af samme alder og størrelse som Solen

Solens ækvator roterer 10% hurtigere end ved dens poler. Men man har fundet at andre stjerner roterer op til 250% hurtigere end deres ækvator! "Det er meget uventet og udfordrer de numeriske modeller man har af Solens- og stjerners indre" siger Othman Benomar fra NYU Abu Dhabi Center. Han mener at forklaringen ligger i magnetfelterne og at fundet kan give en større forståelse for stjerners magnetfelters rolle og dynamik. Studiet er publiceret i Science Magazine