Ung stjerne i færd med et skjule sig i støvskyer
Ung stjerne i færd med et skjule sig i støvskyer
Jordbaserede teleskopers teknik er blevet så forfinet at man kan se detaljer meget tæt omkring andre stjerner. Ved at bruge et nyt IR instrument på det store Subaru teleskop, er det lykkedes Japanske astronomer at fange cirkumstellare støvskyer omkring flere nydannede stjerner.

Som man kan af skalaen nederst tv på hvert billedem er de i størrelsesordenen 10x større end vores solsystem, så helt små er de ikke, men stadig gemt i gaståger og overstrålet af stjernen.

Se 'Subaru-HiCIAO Spots Young Stars Surreptitiously Gluttonizing Their Birth Clouds' på naoj.org