magnetfeltlinier fra dets sorte huls hændelseshorisont Når sorte huller suger masse ind,udspyr de oftest voldsomme jets der strækker over tusinder af lysår og former hele galaksen. Disse jets menes at være formet af magnetfelter og det er nu for første gang lykkedes at observere magnetfelter der udstråler fra Mælkevejens centrale sorte huls hændelseshorisont som er den grænse hvor undslippelseshastigheden overstiger lysets hastighed. Fundet som er gjort med det virtuelle radioteleskop-array 'Event Horizon Telescope' er første gang man har kunnet aflæse detaljer fra selve det sorte hul

LÆS 'Event Horizon Telescope Reveals Magnetic Fields at Milky Way's Central Black Hole' på Harvard.edu