SGR 1745-2900 og Mælkevejens sorte hul Magnetarer er stjernerester - neutronstjerner - med et meget kraftigt magnetfelt. Normalt køles de rimeligt hurtigt af og reduceres til "almindelige" neutronstjerner. Men Magnetaren SGR 1745-2900 som ligger tæt på vores centrale sorte hul SgrA, er blusset meget uventet op.

Den slags opbrud er ikke helt ualmindelige efter stjerneskælv, men udbruddet på SGR 1745-2900 er meget kraftigere og længerevarende end normalt. Astronomerne mener ikke det har noget at gøre med det sorte hul's nærhed, men har ikke nogen forklaring på det...

LÆS 'Magnetar Near Supermassive Black Hole Delivers Surprises'