Magnetfelt om sorte huller og neutronstjernerNeutronstjerner er rester af stjerner der er faldet sammen. Når de falder sammen forstærkes deres magnetfelt til flere mia. gange solens magnetfelt, men med tiden svækkes magnetfeltet igen, når stjernens rotation aftager.
Man har ofte observeret jets fra neutronstjerner, når de er del af et dobbeltstjernepar og suger stof til, sig fra nabostjernen- men først når deres magnetfelt er svækket; Indtil da mener man at magnetfeltet afholder neutronstjernen fra at suge stof til sig.

Men nu har hollandske astronomer for første gang observeret jets fra en neutronstjerne med et stærkt magnetisk felt og dermed anfægter teorien om at magnetfelter holder gasser ude,s kirver ICRAR